Disclaimer

Met grote zorg onderhouden wij onze database. Doch het is niet uitgesloten dat er onrechtmatigheden in sluipen. Uit de gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Product specificaties zijn onder voorbehoud. Mudandmore.nl heeft zowel het recht als de plicht foutieve informatie te corrigeren.

Wijzigingen

Mudandmore.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer/privacy policy is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.